Praktische informatie betreffende “vechtsportstages”

De stages staan in thema van vechtsporten zoals “Judo, zelfverdediging, Semi-Contact, Ju-Jutsu en Karate”.  

Maar ook andere sporten, creatieve activiteiten, wandeling en spelvormen komen aan bod

 Locatie

  Onze OKS stages vinden plaats in de sportschuur te Dworp Kerkstraat 13/17 - 1653 Dworp

Voor wie:     

Voor leden en niet leden van onze OKS club. 

 Van 5 jaar tot en met 12 jaar

Wanneer:

We organiseren onze vechtsport-stage drie keer per jaar

- Krokusvakantie

- Eerste week van de grote vakantie 

- Herfstvakantie

Tijdsindeling

- 7u45 – 9u00 => opvang

- 9u00 – 16u00 => sport en fun

- 16u00 – 17u00 => opvang

Aantal:

We beperken onze inschrijvingen zodat de begeleiders een goed overzicht hebben over de groep en kwalitatief kunnen lesgeven.

Wat breng je mee:

Breng je budo-pak en doe sportieve kledij aan

Indien je niet in het bezit bent van een Budo-pak is sportieve kledij voldoende 

Sportschoenen voor in de sportzaal en botten/wandelschoenen voor buiten

Lunchpakket/extra’s

Prijs:

- Krokus en grote vakantie 100 euro

- Herfstvakantie 90 euro (VIER dagen)

Inbegrepen in de prijs:

- Begeleiding

- Opvang voor en na

- Verzekering tegen lichamelijke ongevallen. 

   Schade veroorzaakt aan kledij, bril, horloge, en prothese is niet  gedekt. Verlies en/of diefstal evenmin.

- drie drankjes per dag en tussendoortjes  

Inschrijving

- Gelieve het inschrijvingsdocument volledig in te vullen en terug te bezorgen in de club of via mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Betaling

- Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden op OKS vzw rekeningnummer BE 74 7865 8263 2807 

- De volgorde van betaling is bepalend voor het weigeren van deelnemers als de stage volzet is

Annulatie

- Kan enkel via doktersattest

- Naargelang het tijdstip van de annulatie zal er een bedrag afgehouden worden van het inschrijvingsgeld 

- Het reeds betaald bedrag wordt tegoed gehouden voor een volgend sportkamp